top of page
yuzestetigi.png

Yüz Cerrahisi

Estetik

Burun Estetik Ameliyatı

Koku duyumuzun ve nefesimizin başlangıç organı burun, belki de yüzümüzdeki en çıkıntılı bölge olması nedeniyle estetiğin zirvesinde yer bulmaktadır. Burun estetiği, kapsama alanımızdaki estetik uygulamalar arasında en kompleks olanıdır. Birçok faktöre bağlı olarak hem şekil hem de nefes almada zorluk olarak etkilenen burnumuz, bu işle uğraşan cerrahlar tarafından anatomik ve de fonksiyonel olarak optimize edilmeye çalışılmaktadır. Farklı beklentilerle cerrahi talebinde bulunan kişiler için ideal bir yeniden şekillendirme amaçlanmaktadır. Hem hekim hem de hasta tarafının maksimum fayda ve memnuniyet sağlaması için çok özel çaba gerektiren bir prosedürdür. Kıymetli bir biyopsikososyal analiz ile beraber yüze ve hatta tüm bedene uygun olabilecek yeniden inşa çalışmasından ibaret olan bu cerrahinin sonuçları için yaşam boyu takip gerekmektedir. Aynı coğrafyayı paylaşan insanlarda bile yapısal farklılıklar bulunması nedeniyle standart bir cerrahi yaklaşım yoktur, tüm çözümler hastaya özel olmaktadır.

Doğal ve ameliyat olmamış gibi görünen bir burun ideal olarak tanımlansa da farklı beklenti ve isteklerle de ameliyat yapılabilmektedir.
Estetik burun ameliyatının en büyük avantajlarından birisi nefes alma güçlüğüne sebep olan faktörlerin eş zamanlı giderilmesidir. Burun iç kısmında nefes almaya engel olan kemik ve kıkırdak bölmelerden oluşan septum eğriliği, çatı darlığı, konka hipertrofisi olarak adlandırılan et şişlikleri bunlardan bazılarıdır.

Daha çok müracaat edenin talebi ile gerçekleştirilen estetik burun ameliyatı bazen de muayene eden hekimin hastanın yararına olacağı öngörülerek önerilmektedir. Ameliyat öncesi analiz esastır. Tüm anatomik ve fizyolojik özellikler incelenmekte, bunlar kişinin talepleri ile birleştirilmektedir. Yapısal ve yaklaşımsal sınıflamalar mevcut olmakla beraber her burun hem kişiye hem cerraha bağlı olarak özel yaklaşım gerektirmektedir. Bu nedenle ameliyat tekniği, enstrümanları, süresi gibi vakadan vakaya değişebilecek parametreleri standart hale getirmek veya savunucusu olmak realiteye uymamaktadır. Ameliyat kararı alınıp planlama yapıldıktan sonra rutin incelemeler yapılıp gerekli görülürse ileri tetkikleri ile beraber başta anestezi olmak üzere konsültasyonları tamamlanır ve uygunluk oluru verilir.


Ameliyat bizim uygulamamızda genel anestezi tekniği ile yapılmaktadır. Dokuya saygılı ve anatomik diseksiyon planlarına uygun işlemlerde komplikasyonlar minimum olmaktadır. Yine de kişinin merak ettiği tüm alternatifler, imkanlar, sorular ve/veya sorunlar cerrahı tarafından görüşmelerinde karşılığını bulacaktır. Ameliyat çok büyük oranda tamponsuz yapılmakla beraber burun içi bakım önerilen şekilde yapılmalı, hava kanalları açık ve temiz tutulmalıdır. Kişiden kişiye değişecek oranda ve sürede şişlik, kızarıklık, morluk olabilmektedir. Kişinin operasyon öncesindeki sağlığı ve alışkanlıkları sürecin tamamında çok önemlidir. 

Ortalama ilk 7 gün hekiminiz ile bilgi akışının ve kontrollerin hem sık hem dikkatli olacağı dönemdir.


Ameliyat sonrası burun bandajı ve özel burun alçısı uygulaması ile beraber servise alınmaktadır. Operasyon sonrası derlenme kişiden kişiye değişmektedir. Özel bir durum olmadığı sürece kısıtlama olmadan sağlıklı beslenme şartları devam ettirilmelidir. Dinlenme rahat, ısı ve nemi ayarlanmış bir ortamda olmalıdır. Tavsiye edilen ilaçların da kullanımı ile sorunsuz bir ameliyat sonrası dönem geçirilebilir.
Alçının ve bandajların ilk açıldığı andan itibaren çok büyük oranda beklentiler karşılık bulmaktadır, fakat estetik burun ameliyatı uzun soluklu bir maratondur ve cerrahının yaşadığı sürece öğrencisi olduğu bir öğretmendir.

Göz Kapağı Estetik Ameliyatı

Çok önemli bir duyu organı olmasının yanında iletişimin kilit noktalarından gözlerimizin örtüleri de estetik işlemlerde ön sıralarda yer almaktadır. Tek başına veya diğer estetik işlemlerin tamamlayıcısı olarak alt ve üst göz kapaklarına operasyon uygulanabilmektedir.Üst göz kapağında kaş ile uyumu gözetilmektedir. Göz hareketleri, kapak gevşekliği, göz yaşı varlığı ve miktarı ameliyat sürecini etkileyen faktörlerdendir. Cilt, cilt altı ve yağ doku fazlalığı değerlendirilir. Bölge içinde görülen göz yaşı bezinin durumu da cerrahiyi etkiler.Daha genç ve fonksiyonel göz kapakları hedeflenmektedir. Analiz sonucu çıkarılacak ve yerinde bırakılacak dokuların optimizasyonu sağlanır. Hastalar yorgun, bitkin, donuk görünümlerinden kurtulmakta ve ışıltılı bakışlarına geri dönebilmektedirler.Ameliyat kararı alınıp planlama yapıldıktan sonra rutin incelemeler yapılıp gerekli görülürse ileri tetkikleri ile beraber başta anestezi ve gerekirse göz muayenesi olmak üzere konsültasyonları tamamlanır ve uygunluk oluru verilir. Ameliyat bizim uygulamamızda lokal veya genel anestezi tekniği ile yapılmaktadır.Operasyon öncesi 1-2 hafta sağlıklı beslenme, kan sulandırıcı ilaç ve besinlerden kullanmama, alkol ve sigara başta olmak üzere tüm kötü sayılan alışkanlıklardan uzak durma çok daha iyi bir süreç yaşanmasına yardımcı olacaktır. Konumu ve özelliği nedeniyle çok özen gösterilmesi gereken bölgesel ameliyatlardan birisidir.Günübirlik işlem olarak gerçekleştirilmekte ve özenli bir ev bakımı gerekmektedir. İyi havalandırılmış, kalabalık olmayan, ısısı ve nemi ideal bir ortamda 7-10 günlük bir istirahat önerilmektedir. Çok büyük oranda kendi eriyebilen materyaller sayesinde tekrar dikiş alınması olmayacaktır.İlaç kullanımı hekim önerisi doğrultusunda olmaktadır. Uzun süreli güneşe maruz kalmaktan sakınmak veya koruyuculu kremler kullanmak yara iyileşmesine göre önerilebilir.Her ne kadar estetik amaçlı göz kapağı ameliyatı yapılsa da bazen özellikle üst göz kapakları görme alanını kısıtlayacak kadar sarkmaktadır ve fonksiyonel amaçlı da yapılmaktadır. Hatta bu kadar zorlayıcı durumlarda kişinin kaş ve alın grubu kasları da etkilenmekte, kaş sarkmaları, alında ek kırışıklıklar ve kaş çatma çizgilerinde belirginleşmeler olabilmektedir.Bazen de göz altı ışıltısını arttırmak, hatta malar bölge denilen yanak göz küresi birleşim yerini belirginleştirmek için göz kapağına yönelik estetik cerrahi işlem yapılabilmektedir.

Kaş Kaldırma

Çok küçük dokunuşlarla tüm ifadenizi değiştirecek özellikleri nedeniyle kaşlar cerrahi estetik işlemlerde her geçen gün artan sayıda yer bulmaktadırlar. Göz kapakları ile beraber ele alındığında bakışlarınızın canlılık, ifadenizin netlik kazanmasına sebep olmaktadır.
Yaşınıza, cilt tipinize, yapılacak ek işlemlere göre yöntem tespit edilmektedir. Hiç iz görülmeden saçlı deriden girişlerle yapılabilmesi endoskopik cerrahiyi teknolojik avantajıyla da üst sıraya taşımaktadır. Yardımcı medikal estetik çevresel doku yaklaşımlarıyla çok daha genç ve diri bir görünüme kavuşmak mümkün olmaktadır. Kısa sürede kendisi eriyen dikişler sayesinde çok hızlı normal yaşantınıza dönebilirsiniz. Kişiden kişiye değişecek kısa süreli şişlik, kızarıklık, hassasiyet, his kaybı ve morluk yaşanabilmektedir.
Genel değerlendirmeler ve olur sağlandıktan sonra lokal veya genel anestezi kararı verilir. Ek patoloji görülmezse günübirlik işlem olarak yapılabilir. Operasyon sonrası ilaç kullanımı rutin değildir, ihtiyaca yönelik olarak bu süreç hekim tarafından yönetilmektedir. Hatta üçüncü günden sonra rahatça banyo yapılmaktadır. Birçok estetik işlemde olduğu gibi ilk 7-10 gün istirahat ağırlıklı geçirilirse daha çabuk iyileşme gerçekleşmektedir.  Ameliyat öncesi sağlıklı beslenme, direnç sisteminin iyi olması, zararlı madde alışkanlığı olmaması büyük avantaj sağlamaktadır. Son yıllarda moda ve özenti kaş tipleri olsa da kişinin kendine has ifadesini vurgulayacak bireysel ve doğal kaş yapısı tercih edilmelidir. Çünkü alternatif yöntemlere göre çok daha kalıcı bir metot için karar verilmiş olunmaktadır. Diğer çoğu estetik işlemlerde olduğu gibi erkek ve kadın tipi kaşlarda farklı tiplendirme yapılmaktadır. Karşılıklı görüşmelerle ve taleplerin iyi anlaşılmasıyla, hatta operasyon öncesi fotoğraflama ve model çalışmaları ile en uygun sonuç elde edilmeye çalışılır. Birden fazla kozmetik, medikal estetik işlemlerle destekleyerek farklı kaş ifadeleri oluşturulabilir. Yine de üzerinde iyi çalışılmış, karar verilerek yapılmış cerrahi ile yıllar boyu sürecek bir işlem kısa sürede ve ciddi bir iz bırakmadan gerçekleştirilmiş olur.
Göz kapağı, alın çizgileri ve kaş kaldırma veya yeniden kaş şekillendirme ile kombine edildiğinde yılların negatif etkileri bir anda yok edilerek çok daha dinç ve enerjik bir görünüm kazanılmaktadır. 

Kulak Kepçesi Estetiği

Bazen kıkırdak dokudaki gelişim eksikliği bazen de göreceli açılanma farkından dolayı kulak kepçesi ameliyatı yapılabilmektedir. Kepçe kulak olarak adlandırılsa da müracaat edilme sebebi olarak kulaklarının büyük olmasından şikayet edilmektedir.
Kendi pratiğimizde en çok sosyal çevrede gerçekleşen sorunlar nedeniyle ameliyat yapmaktayız. Kişisel yapısal faktörler teknik yaklaşımı belirlemektedir. Muayene ve analiz ile kulak kepçesinde daha ölçülebilir sonuçlar elde edilmektedir.
Ameliyat için genel anestezi tekniği kullanılmaktadır. Çoğu vakada dakikalar içinde sonuca gitmek mümkün olabilmektedir. Teknikler arasında önemli derecede farklar bulunduğu için ne kadar agresif, ne kadar fonksiyonel bir yaklaşım kullanacağına hekim bazen operasyon esnasında yapacağı değişiklikle yön verecektir. Her zaman eksik olanın yerine getirilmesi değil hastanın ne istediğine nasıl ulaşılacağı önemli olmaktadır. Çünkü tüm kulağı baştan restore etmekten tutun da hiç kesi olmadan da yapılabilen bir ameliyat söz konusudur. Kullanılan tekniğe göre sargı, bandaj, tampon uygulamaları ile karşılaşabilirsiniz. Özellikle ilk 7-10 gün tüm farklılıkların tespitinde hekiminizle iletişime geçmeniz gerekir. Sizin normal olabilir diye üzerinde durmak istemeyeceğiniz bir değişiklik ciddi bir durumun habercisi olabilir, belki de tam tersi bir durum söz konusudur fakat bilgilendirme ile durumu çözümlemek en akıllıca izlenecek yol olacaktır. Diğer estetik işlemlere göre ağrı, şişlik, morluk açısından büyük farklar yoktur. Hatta çoğunluk grubu 5-6 yaş çocuklar oluşturduğu için hem yaklaşım hem iyileşme süreci rahat geçmektedir. İleri yaşlarda kıkırdak daha kalın ve sert olma eğilimindedir, bu da manipülasyonlarda ve ameliyat sonrası süreçlerde kendini göstermektedir. Her ameliyatta olduğu gibi beslenme, kötü alışkanlık olması tüm süreçleri etkilemektedir. Bazı kulak gelişim kusurları işitme kayıpları ile beraber olabilmektedir, bu tür bir durum varlığında çok daha özenli değerlendirme ve yaklaşım gerekmektedir. Ameliyatın kendisi işitme kaybı oluşturacak bir işlem değildir. Tam tersi olarak da kepçe kulak ameliyatı işitmeyi iyileştirme amacıyla tasarlanmaz. Hastalar için ameliyat sonrası çok hayati kısıtlamalar yapılmaz, bandaj varlığında kendisi rahatsız olmadığı sürece tüm günlük faaliyetlerine devam edebilir. Operasyon bölgesine darbe gelmemesi önemlidir, üzerine yatmasında bir sakınca olmaz. Yeni doğan döneminde tespit edildiğinde bebeğe özel bandaj kullanımı ile sargı yöntemi çok büyük oranda işe yaradığı için kullanımı tavsiye edilmektedir.

Dudak Estetiği

Yüzümüzün daha doğuştan kendi arasında asimetrisi olan tek organeli; dudaklar. Renk tonu farklılığı ve konuşma gibi ifadelerimizdeki şekil bürünmeleri ile birçok kişi için en dikkat çekici kısımdır. Kıvrımları, hacmi, ne kadar kırmızı tonlu olduğu birçok konuda ilham vermektedir. Bazen sağlık, bazen güzellik konusu olmaktadır. Hatta üst dudağın en orta kısmındaki yaylanmaya eros adı verilmiştir.
Estetik işlemlerle alt ve üst dudak görüntülerine müdahale edilmektedir. Şekillendirme, hacim değişikliği gibi olanaklar mevcuttur. Popüler kültürün tetiklediği ismiyle müsamma marka dudaklar ortaya çıkmaktadır. Diğer tüm işlemlerde olduğu gibi dudak estetiğinde de kişiye özel yaklaşımlar ile hareket etmek genel prensip olmasında yarar vardır.


Diğer mimiklerimize göre dudaklarımızı farklı duygu anlarında farklı şiddetlerde ve sıklıklarda kullandığımız için yaklaşımlarımızda bu durumları değerlendirmeliyiz. Abartılı işlemler sonrası tüm yüzün önüne çıkmış bir dudak ünitesi fonksiyon ve görüntü olarak rahatsızlık verebilmektedir. Kanlanması bol, etraf kasları kuvvetli ve çeşitli olan anatomik bir bölgede cerrahi prensipler farklılık göstermektedir. Ameliyat seçeneklerinin orta ve ileri yaşa doğru kaydırılmak istenmesi bu nedenledir. Genç yaşlarda ise daha konservatif seçenekleri kullanmak istemekteyiz. Normalde yüzümüzün en çıkıntılı ve ön planda olması gereken burnumuz ile ahengine dikkat ederek şekillendirme temel hedefimiz olmalıdır. Cerrahi süresi birçok estetik işleme göre kısa sayılabilir fakat öncesi analiz tekrar ve tekrar karşılıklı görüşülüp planlama gerektirir. Yüz çizgilerini takip eden, burun ile uyumlu, yorgun, üzgün ifadeden uzaklaşan simetrik bir dudak ünitesi elde edilmeye çalışılır. Çok hızlı ve agresif değişiklikler özellikle bireyin etrafında bulunan yakın çevresi tarafından hızlı kabul görmemektedir. Abartılı, yapay görünüm rahatsız edici bir görünüme neden olur. Dudak cerrahisi fonksiyonel işlemlere göre daha kalıcı olduğundan dolayı seçilecek yönteme daha en başından net karar verilmeli. Dudak ünitesi korunan operasyonlarda son derece doğal ve olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Bu nedenle iyi bir cerrahi ve sonuç uzun süreli memnuniyet anlamına gelecektir.

Operasyondaki seçenekler lokal ve genel anestezi olmakla beraber genel anestezi daha konforlu olmaktadır. Günübirlik işlem olarak gerçekleştirilen ameliyat sonrası 3-5 gün şişlik ve his kaybı görülebilmektedir. Çok özel bir pansuman ve dikiş alma gibi durumlar olmadığı için operasyon biter bitmez sonuç alınan işlem tiplerinden birisidir.

Çene ve Gıdı Estetiği

Son yıllarda komplet yaklaşım ve analiz enstrümanlarının gelişmesi ile beraber artan oranlarda çene ve gıdı yaklaşımlarımız olmaktadır. Diğer estetik işlemlere göre karmaşık sayılmayacak anatomik bir alan olmakla beraber etrafındaki hassas yapılar nedeniyle önemli bir bölgedir. Farklı tiplendirme ve sınıflamalar olsa da kişiye özel, yüzün tamamı ile uyumlu ama en çok alın, burun ve dudak ile kıyaslayarak bir şekillendirme çabasına girmekteyiz. Diğer tüm yapıların muntazam olduğu bir yüzdeki asimetrik, küçük ya da büyük bir çene veya sarkık bir gıdı bütün ahengi bozabilmektedir. Çene estetiği daha genç, daha erkeksi, daha kadınsı görünmek için de uygulanabilir. Bazen de anatomik kusurlar nedeniyle yapılır. Son yıllarda birçok hasta kulak ağrısı tarif ederek çene asimetrisi nedeniyle müracaat etmektedir, bu hasta grubunda farklı disiplinlerin bir araya gelerek çözüme ulaşması söz konusudur. Çene ve gıdı estetiğinde cilt altı yağ dokuya müdahale edilebileceği gibi özellikle çene kısmında kemik dokuyla ilgili işlemler ve hatta implantlar devreye girmektedir. Alın, burun ve çene hattı profilden takip edildiğinde tek başına çok ideal bir burun ameliyatı yapmanın o burnu nasıl gizlediğini az çok anlayabiliriz. Çene ve gıdıya yönelik komplike olmayan dokunuşlarla çok daha başarılı ve memnun edici sonuçlar elde etmek mümkün olmaktadır. Bazen de yıllar sürecek bir tedavi paketi ile başarıya ulaşmak mümkün olmaktadır. Özellikle çene cerrahisi ile beraber yürütülecek multidisipliner çalışmalar bu kapsamdadır. Anestezi tercihi hasta hekim yaklaşımı ile olmaktadır.  Ameliyata ait olabilecek şişlik, kızarıklık, morluk, his kaybı geçici ve kısa sürelidir. Hastanın öncesindeki beslenme ve hijyen durumu, kötü alışkanlıkları tüm süreci etkilemektedir. Günlük aktivitelerine operasyonun ertesi günü dönme imkanı vardır. Çeneye yönelik operasyonlar kemik dokudaki fazlalıkların alınması veya eksikliklerin tamamlanması olarak iki ana başlıkta değerlendirilebilir. Gıdıya yönelik işlemlerde ise daha çok bölgedeki yağ dokunun azaltılması, kontürlerin açığa çıkarılması amaçlanmaktadır. Bölgenin özelliği uzamış şişlik ve morluk gösterebilir. Sonrasında periyodik elektif işlemlerle bu bölgenin sıkılığı kontrol altında tutulabilir. Özellikle bayanlarda selülit tedavisi gibi mikro dolaşımı destekleyen bakımlarla son derece tatminkar sonuçlar elde edilebilir.   

İp Uygulamaları

Özel kimyasal yöntemlerle üretilen doku uyumlu iplerle dakikalar içinde sonuçları görülebilen estetik işlemlerdir. Birden fazla bölgede farklı amaçlarla kullanılabilir. Geçici olması, kısa sürede yapılabilmesi, tekrarlanabilir olması, iplerin çıkarılıp işlemin geri alınabilmesi, cerrahi kesi ve dikiş gerektirmemesi uygulamayı yaptıran kişiler için avantaj oluşturmaktadır. Ayrıca anında normal günlük hayatına dönebilmektedir. Daha çok yüz bölgelerinde germe amaçlı kullanılsa da kaş kaldırma, burun estetiği, gıdı estetiği amacıyla da kullanılmaktadır. Hatta mezoterapi maddelerinin cilt altına verilmesi amacıyla da kullanılabilir. 


Tanıtım amaçlı değişik isimler verilse de temelde iki ana mekanizması vardır, birisi yer çekimine karşı koyucu kuvvetler oluşturmak, diğeri ise cilt altı yapısal molekülleri uyarıp yenilenme ve mukavemet sağlamak. Uygulamada standart hijyen ve asepsi kuralları geçerlidir. Her baş, boyun ve yüz bölgesi için geliştirilmiş ipler deri altındaki uygun derinliğinde uygulanırlar. Dişli iplerin uygulanması ile aynı anda hem germe hem de asma etkisi görülür. Cilt altı reaksiyon etkisi aylarca devam etmektedir. Uygulama öncesi cildinizin durumunun uygunluğu, isteklerinizin karşılık bulup bulmayacağı görüşülür. Buna göre ip modeli ve sayısı belirlenir, ortalama etkinlik süresi belirtilir. İşlem çoğunlukla lokal anestezi altında rahatça yapılmaktadır, hasta hekim görüşmesi ile genel anestezi ile de uygulanabilir. İpin giriş ve çıkış kısımlarında kısa süreli geçici şişlik, kızarıklık gibi cilt reaksiyonları olabilir. Örümcek ağı adıyla bilinen uygulamada temel elastin ve kolajen üretimini uyarmaktır. Dolayısı ile germe eyleminden ziyade hücre yenileme ve gençleştirme amacıyla uygulanmaktadır, düzenli uygulamalar ile hatta mezoterapi ve PRP ile beraber çok daha iyi sonuçlar alınmaktadır. Kaş kaldırma ve burun ucu kaldırma gibi gerilim istenen tüm alanlarda etkinlikleri olmasına rağmen çok daha özellikli bölgelerde dikkatli olunmalıdır, alternatif tedaviler iyice tartışılıp karar verilmelidir.


Burun kenarı çizgileri, çene kenarı çizgileri için de kullanılabilmektedir. Hacim değişikliği olmadan yüzeyel kırışıklık için son derece tatmin edici sonuçlar elde edilmektedir.

Sonuç olarak genç ve orta yaş grubundaki ılımlı dereceli kırışıklık ve cilt sarkmalarında ip uygulamaları iyi bir seçenektir, avantajlı kısımlarının daha çok olması kullanımını arttırmaktadır.

bottom of page